Za posebne namene

Predelujemo vse vrste gospodarskih vozil za potrebe video in avdio produkcij in za druge posebne namene.

Naročnik izbere vozilo in izrazi želje po določeni predelavi.

Vozilo ustrezno izoliramo temperaturno in protihrupno, izvedemo potrebne elektro instalacije, vgradimo želene konstrukcije, bencinske agregate, grelnike Webasto …